Állomás kereső:
Állomások listája
Vasútvonalak listája


Képriportok
Cikkek
  Menetrend


Gyorsüzi
Minden jog fenntartva.
© 2018

Felhasználónév:

Jelszó:

Regisztráció
Szlovákia negyedik ütem


2011.03.21. 21:36
Szente-Varga Domonkos [szvdom]

Eljött az idő, hogy meghirdessem a negyedik ütemet. Az eredeti tervben szereplő kilenc vonalhoz a vonalak kidolgozása közben végül további öt vasútvonalat adtunk hozzá, amelyek az eredeti tervben nem is szerepeltek, zömmel azért, mert már megszűnt vonalak. Így végül 14 vasútvonalat tartalmaz a most meghirdetésre kerülő negyedik ütem.


Ezt az ütemet sok megszűnt vasútvonal (köztük a hatvanas években is bezárt vonalakkal), áthelyezett nyomvonalon újjáépített szakaszok, szlovákok által meghosszabbított, összekötött vonalak, áthelyezett csomóponti állomások és átkeresztelt állomásnevek jellemzik.
Zólyom régi csomóponti állomást például ma teherpályaudvarnak (Zvolen nákladná stanica) használják, a mai csomópont, Zólyom személypályaudvar (Zvolen os. st.) egy új helyen létesített, másik állomás. Sajólénártfalva (Lenartovce) megállóhelyet csomóponti állomássá alakították, vélekedésünk szerint szintén nem az eredeti megállóhely helyén, erre azonban egyelőre nincsen bizonyítékunk.
A megszűnt vasútvonalak egyike a Losonc-Gács (Lučenec-Halič), amely hatvanas években szűnt meg, és vonatkozó szlovák menetrendet nem sikerült találni hozzá. Szerencsére a szlovák oldalon több, a szlovák vasúttal elmélyülten foglalkozó oldal is található, amelyek egyikén sikerült egy állomáslistát találni, ahonnan a szlovák neveket is összegyűjthettük.
A Zólyombrézó-Kisgaram (Podbrezová-Hronec) vonal mellett párhuzamosan kivasúti vonal is épült, ezt először nem tudtuk, és majdnem belefutottunk abba a hibába, hogy összemostuk a kettőt. Szerencsére a Google térképén nézelődve fény derült a dologra.
Hasonló felfedezésre jutottunk a Gölnicbánya-Szomolnokhuta (Gelnica-Smolnícka Huta) vasútvonallal kapcsolatban. Itt az egyik szlovák oldalon talált szöveg Google fordításán keresztül sikerült felhomályosítani magunkat, hogy a vonal eredetileg 1000mm nyomtávolságon épült, és a Gölnicbánya-Szepesremete (Gelnica-Mníšek nad Hnilcom) szakaszt később átépítették nagyvasúti nyomtávolságúra, feltehetően összeköttetésben a Szepesremete-Vereskő (Mníšek nad Hnilcom-Červená Skala) közötti összekötő szakasz megépítésével. Ekkor vagy ezután szűnt meg a Szepesremete-Szomolnokhuta (Mníšek nad Hnilcom-Smolnícka Huta) szakasz (amely megmaradt keskeny nyomközűnek). Itt hallottam először arról is, hogy a vonalat először egészen Szomolnokig tervezték építeni (plusz 4 km), ám végül a sínek csak Szomolnokhutáig (Smolnícka Huta) vezettek.

Ilyen és ehhez hasonló buktatók sora állt előttünk, melyek közül nem biztos, hogy mindegyikre sikerült fényt derítenünk, ezért a mostani ütemet nevezhetném akár egy kiemelt ütemnek is, most fokozottan szükségünk van az olvasóktól érkező észrevételekre és háttérinfomációkra, hogy minél kevesebb hibával oldjuk meg az ütem tizennégy vasútvonalának felvételét.
Lássuk akkor tehát, hogy mik ezek a vonalak.


661 Losonc-Gács

0 Losonc [Lučenec]
2 Losonc vásártér [Lučenec Tržište]
5 Ladó [Lučenec zastávka ]
8 Gács [Halič]

Itt csak a magyar 1914-es menetrend állt rendelkezésre, a szlovák neveket a rail.sk illetve vlaky.net oldalakról gyűjtöttem. Sajnos az 1968-1969-es menetrendemben a vonal már pont nincs benne, mert 1967-ben szűnt meg.


662 Losonc-Ipolyberzence-Poltár-Rimakokova

0 Losonc [Lučenec]
2 Opatová pri Lučenci (magyar neve: Losoncapátfalva)
7 Veľká Ves (magyar neve: Losoncnagyfalu) (megynyílt: 1928.10.28 [1])
9 Kálnó [Kalinovo]
13 Ipolyberzence [Breznička]
16 Ipolyszele [Zelené]
19 Poltár [Poltár]
22 Sósliget [Slaná Lehota]
25 Csehberek [České Brezovo]
29 Zlatnó [Zlatno]
33 Kokava nad Rimavicou-Liešnica
36 Rimakokova [Kokava nad Rimavicou]

[1] http://www.zeleznicne.info/view.php?nazevclanku=zeleznicna-spojka-tomasovce-%96-velka-ves-tomasovska-spojka&cisloclanku=2009060020


662b Losonctamási-Kálnó

0 Losonctamási [Tomášovce]
3 Vidina (magyar neve: Videfalva)
- Velká Ves 2 (magyar neve: Losoncnagyfalu 2)
7 Velká Ves (korábbi neve: Priekopa) (magyar neve: Losoncnagyfalu) (megynyílt: 1928.10.28 [1])
10 Kálnó [Kalinovo]

A Losonctamási-Kálnó közötti vonal építése 1939. márc. 1-én kezdődött meg [3], hogy a szlovákok elkerülő vonalat építsenek Losonc felett Ipolyberzence, Poltár, és a környező vasútvonalak összekötésére (Losonc ekkor átmenetileg visszakerült Magyarországhoz).
A vonal Losonctamási állomásnál ágazik ki a Zólyom-Losonc vonalból, és Losoncnagyfalunál csatlakozik a Losonc-Ipolyberzence vonalba. Losoncnagyfalu számára új megállóhelyet építettek az új vonalon (közelebb, mint az eddigi a Losonc-Ipolyberzence vonalon), mely megkapta a Veľká Ves (Losoncnagyfalu) nevet (a fenti listában: Velká Ves 2). Feltételezéseink szerint a korábbi Veľká Ves megálló neve Priekopa lett, erre utal az 1938-as és 1941-es szlovák menetrend [2], valamint Priekopa helységnél a Google Maps-en is megtalálható a szóban forgó megálló közelében.
A II. Világháború után, amikor Losonc visszakerült Csehszlovákiához, az elkerülővonalon a forgalom megszűnt, és újra az eredeti vonalakat használták, Losonc lett ismét a központ. Az új losoncnagyfalu megálló megszűnt, Priekopa pedig visszakeresztelődött Veľká Ves-re (Losoncnagyfalura).

[3] A megszűnt vonal bejárása, http://www.zeleznicne.info/view.php?nazevclanku=zeleznicna-spojka-tomasovce-%96-velka-ves-tomasovska-spojka&cisloclanku=2009060020
[2] http://www.vlaky.net/servis/trat.asp?id=39


663 Ipolyberzence-Katalinhuta

0 Ipolyberzence [Breznička]
4 Nemesfalva [Mládzovo]
7 Szinóbánya [Cinobaňa]
9 Szinóbányai vasgyár [Maša]
10 Katalinhuta [Katarínska Huta]


665 Bánréve-Sajólénártfalva-Feled-Fülek

0 Bánréve
2 Sajólénártfalva [Lenartovce]
6 Csízfürdő [Číz-kúpele]
10 Rimaszécs [Rimavská Seč]
12 Kacagópuszta [Orávka] (1914-es menetrendben még nem szerepel)
15 Dobóca [Dubovec]
22 Feled [Jesenské]
25 Gortvakisfalud [Gortva]
29 Várgedefürdő [Hodejov]
32 Balogfalva [Blhovce]
38 Ajnácskő [Hajnáčka]
42 Csomatelke [Čamovce] (1914-es menetrendben még nincs benne)
44 Gömörsid [Šíd]
51 Fülek [Fiľakovo]

Nyomoztam, de nem sikerült információt találnom Sajólénártfalváról. 1914-ben Sajólénártfalván nem volt vasúti csomópont, csak egy megálló (32. sz. őrház). A csomópontot a szlovákok építették. A kérdés az, hogy a régi megálló helyére, vagy pedig új helyre került-e az elágazó állomás. Az 1914-es menetrend 3km-re, míg a 2007-es szlovák menetrend csak 2km-re jelöli Sajólénártfalvát Bánrévéről, ebből esetleg adódhat, hogy a régi Sajólénártfalva máshol volt, mint a mai állomás.


670 Besztercebánya-Felsőstubnya

Hermánd és Stubnyafürdő között a szlovákok építették a vasutat. Nincs megfelelő háttérinformációm, de a dombos-hegyes vidék ellenére nagy sugarú ívekből, új építésű alagutakból arra következtetek, hogy a meglévő szakasz nyomvonalát is áthelyezhették. Ezek tükrében felmerül a kérdés, hogy valóban összeegyeztethetők-e a régi állomások a maiakkal, vagy külön fel kellene venni a régi vonal állomásait.

0 Besztercebánya [Banská Bystrica]
Besztercebánya megálló (megszűnt)
5 Kostiviarska [Kisélesd]
7 Szentjakabfalva (megszűnt)
12 Olmányfalva [Uľanka]
14 Hermánd papírgyár (teherpályaudvar lett)
18 Harmanec (magyar neve: Hermánd)
20 Dolný Harmanec (magyar neve: Alsóhermánd)
26 Harmanec jaskyňa (magyar neve: Hermánd barlang)
33 Čremošné (magyar neve: Turócmeggyes)
39 Horná Štubňa obec (magyar neve: Felsőstubnya község)
45 Stubnyafürdő [Turčianske Teplice]


671 Fülek-Losonc-Zólyom-Garamberzence-Felsőstubnya-Ruttka

0 Fülek [Fil’akovo]
1 Fülek-gyártelep [Fiľakovo zastávka] (korábbi neve: Fiľakovo továreň, 1938-as nyári szlovák menetrend) (az 1914-es menetrend még nem jelöli)
5 Perse [Prša]
9 Ipolygalsa [Holiša]
15 Losonc [Lučenec]
20 Losonctamási [Tomášovce]
24 Patakalja [Podrečany]
27 Lovinobaňa zastávka (magyar neve: Lónyabánya megálló)
29 Lónyabánya [Lovinobaňa]
32 Vámosfalva [Mýtna]
35 Píla
40 Podkriváň (magyar neve: Divényoroszi)
43 Krivány-Gyetva [Kriváň]
46 Gyetva [Detva]
50 Stožok (magyar neve: Dombszög)
54 Pstruša
56 Végles-Nagyszalatna [Vígľaš]
58 Nagyszalatna [Zvolenská Slatina]
66 Zvolen-Bučina
67 Zólyom régi [Zvolen nákl. st.]
69 Zvolen os. st. (magyar neve: Zólyom személypályaudvar)
70 Zólyomi vasgyár (megszűnt)
75 Zólyombúcs-Osztroluka [Budča]
80 Garamberzence [Hronská Dúbrava] (alnév: Felsőbesenyő)
84 Trnavá Hora (magyar neve: Bezeréte)
90 Ókörmöcske [Stará Kremnička] (alnév: Ókörmöcke)
95 Bartos Bartošova [Lehôtka]
97 Jastrabá (magyar neve: Karvaly)
106 Körmöcbánya [Kremnica]
116 Jánoshegy [Kremnické Bane]
122 Józsefgőzfürész [Turček] (alnév: Turcsek)
126 Felsőstubnya [Horná Štubňa]
135 Stubnyafürdő [Turčianske Teplice]
136 Turócdivék [Diviaky]
139 Kiscsepcsény [Malý Čepčín]
142 Jazernica (magyar neve: Márkfalva)
145 Znióváralja [Kláštor pod Znievom]
150 Nagyrákó-Pribóc [Príbovce]
154 Kostyán [Košťany nad Turcom]
158 Turócszentmárton [Martin]
162 Priekopa (magyar neve: Révayfalva)
165 Ruttka [Vrútky]

Nem kizárt, hogy a mai Losonctamási állomás nem egyezik az egykori Losonctamási 118.sz. őrház megállóval. A második világháború ideje alatt visszacsatolt Losonc fölött elkerülő vonalat épített a szlovák vasút Losonctamási és Kálnó között (662b vonal), lehetséges, hogy ekkor új helyen létesült a Losonctamási elágazó állomás.


672 Zólyom-Besztercebánya-Breznóbánya-Tiszolc

0 Zólyom régi [Zvolen nákladná stanica]
0 Zvolen osobná stanica (magyar neve: Zólyom személy pu.)
1 Zólyom megálló [Zvolen mesto]
6 Szliácsfürdő [Sliáč kúpele]
8 Veľká Lúka (magyar neve: Nagyrét)
10 Garamszeg [Hronsek]
12 Farkaspetőfalva [Vlkanová]
16 Illésfalva (megszűnt)
18 Radvány [Radvaň]
20 Besztercebánya Szentjános [Banská Bystrica]
21 Besztercebánya [Banská Bystrica]
26 Garamsálfalva [Šalková]
27 Slovenská Ľupča-Príboj (magyar neve: Zólyomlipcse-Príboj)
31 Zólyomlipcse [Slovenská Ľupča]
35 Lucatő [Lučatín]
36 Libetbánya [Ľubietová]
39 Mezőköz [Medzibrod]
42 Borosznó-Garamszentandrás [Brusno kúpele] (alnév: Borosznófürdő)
45 Garamnémetfalva [Nemecká]
47 Garamhidvég [Dubová] (alnév: Garamszentmiklós)
50 Garampéteri [Predajná]
53 Lopér-Alsószabadi [Lopej]
55 Zólyombrézó [Podbrezová]
58 Chvatimech (magyar neve: Henriktelep)
59 Garamolaszka [Valaská]
64 Breznóbánya [Brezno]
66 Breznóbánya külváros [Brezno mesto]
69 Brezno-Halny
73 Brezno-Rohozná
77 Michalová zastávka (magyar neve: Mihálytelek megálló)
79 Michalová (magyar neve: Mihálytelek)
81 Erdőköz [Pohronská Polhora]
85 Fenyves [Zbojská] (korábbi név: Remete)
90 Gömörvég [Tisovec-Bánovo]
97 Tiszolc [Tisovec]

Fenyves megállóhelyhez:
A III. katonai felmérés térképe szerint Remete mh. a megállóhely neve
http:/lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/38-49.jpg
(A térkép bal szélén H. St. Remete felirattal látható.)


672a Breznóbánya-Vereskő

0 Breznóbánya [Brezno]
2 Breznóbánya külváros [Brezno mesto]
5 Brezno-Halny (magyar neve: Breznóbánya-Halni)
6 Bikás [Bujakovo zastávka]
11 Gáspárd Gašparovo
12 Benesháza [Beňuš]
17 Vacok [Bacúch]
21 Garamszécs [Polomka]
24 Lujzahuta [Polomka-Hámor] alnév: Garamszécs-Hámor
26 Ágostonlak [Závadka nad Hronom obec]
27 Závadka nad Hronom zastávka (magyar neve: Ágostonlak megálló)
29 Helpa [Heľpa]
31 Garamsashegy (megszűnt)
33 Koháryháza [Pohorelá]
34 Pohorellavasgyár [Pohorelská Maša]
37 Nándorhuta [Nová Maša]
38 Nándorvölgy [Vaľkovňa]
43 Vereskő [Červená Skala]


673 Vereskő-Margitfalva

0 Vereskő [Červená Skala]
6 Telgárt (magyar neve: Garamfő)
8 Telgárt penzión (magyar neve: Garamfő panzió)
15 Vernár (magyar neve: Vernár)
20 Dobšinská Ľadová Jaskyňa (magyar neve: Dobsinai jégbarlang)
24 Stratená (magyar neve: Sztracena)
28 Dedinky (magyar neve: Imrikfalva)
30 Mlynky (magyar neve: Hollópatak)
31 Mlynky zastávka (magyar neve: Hollópatak megálló)
32 Rakovec
35 Sykavka
39 Hnilec (magyar neve: Nyilas)
45 Nálepkovo-Peklisko (magyar neve: Merény-Peklisko)
48 Tretí (magyar neve: Hámor)
53 Nálepkovo (magyar neve: Merény)
58 Stará Voda (magyar neve: Óvíz)
62 Švedlár (magyar neve: Svedlér)
65 Švedlár zastávka (magyar neve: Svedlér megálló)
70 Szepesremete [Mníšek nad Hnilcom]
74 Nagykuncfalva [Helcmanovce]
77 Prakfalva [Prakovce]
78 Prakovce zastávka (magyar neve: Prakfalva megálló)
80 Gelnica zastávka (magyar neve: Gölnicbánya megálló)
84 Gölnicbánya város [Gelnica mesto]
85 Gölnicbánya [Gelnica]
87 Máriahuta-Zakárfalva [Žakarovce]
91 Jekelfalva [Jaklovce]
93 Margitfalva [Margecany]

A Vereskő-Szepesremete szakasz szlovák építésű, soha nem volt magyar neve az állomásoknak.
Jekelfalva kilométeradata elgondokoztató, mert a magyar menetrendben két kilométerrel arrébb, Zakárfalvához közelebb jelöli a szlovákhoz képest. Sajnos nem sikerült semmi nyomot felhajtani, hogy vajon ez csak egy tévedés, vagy pedig a régi megállót felhagyták volna, és ma új helyen létezik egy másik.


674 Feled-Rimaszombat-Tiszolc

0 Feled [Jesenské]
1 Újfeled [Jesenské zastávka]
7 Jánosi [Rimavské Janovce]
11 Rimaszombat [Rimavská Sobota]
16 Cserencsény [Čerenčany]
19 Orlajtörék [Veľké Teriakovce] (alnév: Bakostörék)
21 Alsósziklás [Nižný Skálnik]
22 Hrachovo [Rimaráhó]
24 Kociha Kecege
26 Rimavské Zalužany [Rimazsaluzsány]
27 Rimabánya [Rimavská Baňa]
31 Rimabrézó [Rimavské Brezovo]
33 Likier (magyar neve: Likér)
35 Nyustya-Likér [Hnúšťa]
38 Hnúšťa zastávka (magyar neve: Nyustya megálló)
40 Hačava skálie (magyar neve: Hacsó kőbánya)
41 Hačava (magyar neve: Hacsó)
44 Rimafűrész [Rimavská Píla]
48 Tiszolc megálló [Tisovec mesto]
49 Tiszolc [Tisovec]


675 Rimaszombat-Poltár

0 Rimaszombat [Rimavská Sobota]
9 Apátipuszta [Husiná] (alnév: Guszona)
11 Dolné Zahorany (magyar neve: Magyarhegymeg)
14 Osgyán [Ožďany]
18 Susány [Sušany]
19 Fazekaszsaluzsány [Hrnčiarske Zalužan]
22 Gömörcserepes [Hrnčiarksa Ves]
26 Masztinc [Maštinec]
30 Poltár [Poltár]

A vasútvonalon 2000-ben megszűnt a forgalom.
Apátipuszta mai megfelelőjét nem volt könnyű beazonosítani. Az 1914-es menetrend 10 km-re jelöli Rimaszombattól, és (mint itt is) 14km-nél fekszik Osgyán. A szlovák (2007-es) menetrendben 9 km-nél Husiná (magyar neve: Guszona), 11km-nél pedig Dolné Zahorany (magyar neve: Magyarhegymeg) található. Apátipuszta gyarkolatilag beazonosíthatatlan helységnév ezen a területen.
A megfelelő megálló kiválasztását korábbi menetrendek segítették. Az 1938-as szlovák menetrendben Rimaszombattól 10 km-re Husiná található, második megálló pedig nincsen. (A következő állomás 14km-re Osgyán). A kilométer adatok egyeznek a magyar menetrenddel, a megállók száma is, ebből arra következtettem, hogy Husiná lehet az egykori Apátipuszta, és Dolné Zahorany egy másik, később létesült megállóhely.

A megszűnt vasútvonal maradványai:
http:/jurena.blog.sme.sk/c/186934/Zrusena-zeleznicna-trat-Rimavska-Sobota-Poltar.html
Geoláda egy elveszett vasúti alagútnál:
http:/www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=93f4ae39-0262-467f-bf1f-90cd0ef4ec2e


678 Gölnicbánya-Szomolnokhuta

A Gölnicbánya-Szepesremete vonal megegyezik a 673-as vonal megfelelő szakaszával.
16 Szepesremete [Mníšek nad Hnilcom]
20 Szomolnokhutai fürész [Smolnícka Huta píla]
26 Szomolnokhuta [Smolnícka Huta]

A Gölnicbánya-Szomolnokhuta szakasz 1000mm-s keskeny nyomközű vasútként épült, később a Gölnicbánya-Szepesremete szakaszt átépítették normál nyomtávra, feltehetőleg ez összefüggésben állt az új Szepesremete-Vereskő szakasz megépítésével (szintén normál nyomtávolságú szakaszként). A felvételi épületek egységessége is erre utal.
A Szepesremete-Szomolnokhuta vonalon 1961. május 27-ével szűnt meg a személyszállítás, és 1965. április 30-án közlekedett az utolsó tehervonat a vonalon [4].
A két menetrend (1914-es magyar és a rail.sk-n talált állomáslista [5]) összehasonlítása közben észrevehetjük azt az eltérést, hogy míg Szomolnokhutai fűrész és Szomolnokhuta végállomás között a rail.sk információi szerint 6km, addig a magyar menetrendben 10km-t jelöl. A pontos km érték ismeretlen. A vasút - bár az eredeti tervekben ez szerepelt - soha nem ment be Szomolnokra (Smolník), a vágányok csak Szomolnokhutáig vezettek. [4]

[4] http://www.banickyspolok.sk/historia_smolnik.php
[5] http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h519.htm


679 Zólyombrézó-Kisgaram

0 Zólyombrézó [Podbrezová]
1 Podbrezovac zastávka (magyar neve: Zólyombrézó megálló)
3 Chvatimech
4 Kisgaram [Hronec]

Kisgaram állomásra nagyvasúti és kivasúti vágányok is befutnak, melyek előzőleg egymás mellett haladnak Chvatimech felől. A nagyvasúti sínek Zólyombrézóról indulnak, és Kisgaramig vezetnek. A kisvasúti sínek Kisgaramról továbbmennek Vydrovo dolina állomásig (még 13km). A kisvasúti vonal szlovák menetrendben 900-as sorszámmal megtalálható.
Ez az állomáslista a nagyvasúti vonalat reprezentálja.


Meghirdetés

A mostani ütemre - tekintettel az ütem bonyolultsági fokára - egy hét helyett 10 nap vitaidőt hirdetek meg. Az észrevételeket, megjegyzéseket (szokás szerint) a Fórumba, valamint gyorsüzenet formájában várjuk.
A haladásról készített összefoglaló térkép pillanatnyi állapotát a következő linkre kattintva lehet megtekinteni:
Összefoglaló térkép a haladásról