Állomás kereső:
Állomások listája
Vasútvonalak listája


22 Körmend-Zalalövő

Körmend (21, 923)
Nádasd
Zalaháshágy-Szőce
Zalapataka
Zalalövő

25 Celldömölk-Boba-Ukk- Zalaegerszeg-Bajánsenye-Muraszombat-Murahely

Celldömölk (10, 20, 919)
Nemeskocs (20)
Boba (20)
Kemenespálfa
Jánosháza
Nemeskeresztúr
Rigács
Ukk (26)
Dabronc
Ötvös forgalmi kitérő
Türje
Türje régi
Zalabér-Batyk (24, 924, 928)
Zalabér
Pakod
Pókaszepetk
Kemendollár
Alibánfa
Zalaszentiván (17)
Zalaszentiván-Kisfaludpuszta
Pózva
Pózva régi
Zalaegerszeg külső kórház
Zalaegerszeg (23)
Zalaegerszeg-Ola
Zalaegerszeg-Ola régi
Andráshida
Andráshida régi
Bagod
Csurgaszi csárda
Zalaszentgyörgy
Zalacséb-Salomvár
Budafa
Zalapatakalja
Zalalövő
Felsőjánosfa
Pankasz (922)
Nagyrákos
Őriszentpéter
Bajánsenye (922)
— országhatár —
Őrihódos
Sal
Péterhegy-Tótkeresztúr
Kerkaszabadhegy
Mátyásdomb
Musznya-Vaslak
Battyánd
Muraszombat
Belatinc
Murahely

922 Zalalövő-Bajánsenye (régi nyomvonal)

Zalalövő
Felsőjánosfa régi
Pankasz (25)
Nagyrákos régi
Őriszentpéter régi
Bajánsenye (25)
Gyorsüzi
Minden jog fenntartva.
© 2023

Felhasználónév:

Jelszó:

Regisztráció
    Régi képekKéptárHozzászólások


Zalalövő

állomás
22 Körmend-Zalalövő
25 Celldömölk-Boba-Ukk- Zalaegerszeg-Bajánsenye-Muraszombat-Murahely
922 Zalalövő-Bajánsenye (régi nyomvonal)

A felvételi épület a vágányok felől nézve.
2012.09.17.
Fotó: Sándor Antal [ROCOman]


  Az állomás földrajzi koordinátái:
N46.84558° E16.576559° | N46° 50' 44.08" E16° 34' 35.61"
A koordinátákra kattintva a hely megtekinthető a Google Maps térképen.


A vasút kiépítése


Zalalövőre a vasút 1906-ban ért el, ekkor adták át az akkor még csak átmenő állomását Körmend-Zalalövő-Őriszentpéter-Muraszombat vonalon. A Zalaegerszegre vezető, szintén helyi érdekű vasutat 1913-ban nyitották meg, ekkor vált Zalalövő állomás csomóponti állomássá.
Az állomáson HÉV típustervek szerint III. osztályú felvételi épületet emeltek, amelyet azóta felhagytak, de az állomás Zalaegerszeg felőli végén az épület még ma is áll, lakják.
Az új, mai felvételi épületet 2000-ben adták át, a Zalalövő-Őriszentpéter-Őrihódos(országhatár) vasútvonal újjáépítésével összekapcsolva.

Állomások


Zalalövő községhez később hozzácsatolták a közeli (mai nevén) Zalapataka községet, melynek két megállója volt. A fent említett nevűn kívül a Körmend-Zalalövő vonalon is volt egy megálló Zalapatakalja néven, ez azonban már az 1971-es menetrendben sem szerepel.

Az új felvételi épület


Tervező: Nagyhegyi Éva

A Zalalövői vasútépítés történeteAz első terv


Thassy Imre és más zalalövői birtokosok már 1889-ben kérték a megyétől egy Körmend-Zalalövőn át-Rédicsig tervezett helyi érdekű vasút támogatását. A megye a kérelmet ekkor elutasította, de kilátásba helyezte, hogy egy esetleges későbbi időpontban támogatni fogja a vasutat.

Újabb tervek, előmunkálati engedély


Csaknem egy évtized múlva kerültek csak újra napirendre a vasútépítésről szóló tervek. Barthalos István 790 kataszteri holdnyi birtokkal rendelkezett a közelben, ő lett a települést érintő vasútvonalak kiépítésének fővállalkozója. 1898. november 19-én kapott előmunkálati engedélyt a Körmend-Zalalövő-Csömödér és tovább Rédicsig, a Zalalövő-Zalaegerszeg, és a Körmend-Zalalövő-(Őriszentpéter)-Muraszombaton át Radgona felé az akkori országhatárig vezető, gőzvontatású helyi érdekű vasútvonalak megépítésére. Elsőként a Körmend-Zalalövő-Muraszombat vonalat vették tervbe.

Zalalövő álláspontja a vasútról, támogatások


Zalalövő minden lehetséges eszközzel megpróbálta előremozdítani az ügyet: folyamodványt intézett a megyéhez, amelyben kérte, hogy a vállalkozó vasút támogatási kérvényét részesítsék kedvező elbírálásban. 1900. február 12-én a közgyűlés törzsrészvények ellenében a 60.000 korona támogatást megszavazta a vasút számára, és hozzátették, szeretnék, ha mielőbb a Zalaegerszeg-Zalalövő vonal is megépülne. 1900. július 22-én Zalalövő, Zalapataka és Zalamindszent képviselőtestülete határozatot hozott az építendő vasút támogatásáról: 24.000, 12.000 és 12.000 koronát ajánlottak fel, melyet a községek ötven évre szóló kölcsönből kívántak fedezni.

A kölcsönök


A kölcsönt a körmendi takarékpénztárból vették fel, azonban Zalalövő és Zalamindszent csak 1906-ban, Zalapataka pedig csak 1908-ban, a vasút átadása után kaphatta meg a pénzt. Zalalövő ekkor végülis 23.000 koronára szállította le a támogatást, Zalamindszentnek pedig a kereskedelemügyi miniszter rendeletére kellett 7.200 koronára csökkentenie az összeget. Zalapataka kifizette a 12.000 korona felajánlását.

Zalalövő bizalma


A vasúttársaság alakuló ülését 1905. november 14-én tartották Budapesten. A községek nagyon várták és támogatták a vasút ügyének előrehaladását. 1904-ben Zalalövő még a városi jellegű községek sorába sem vétette fel magát, mondván, hogy a falu fejlődését a vasút megépítése fogja biztosítani. Szintén 1904-ben nyilatkoznia kellett a községnek, hogy fent kívánja-e tartani a négy kocsmájának mindegyikét, melyre a képviselő-testület válasza az volt, hogy a falunak szüksége van az összes kocsmára, mert a hamarosan elkészülő vasút csak növelni fogja azoknak az átutazó vendégeknek a számát, akik mindig ezekben a kocsmákban szállnak meg. A vasút átadásakor a két közelebbi kocsma tulajdonosa annyira bíztak a vasút révén megnövekvő forgalomban, hogy kocsmájuk kibővítését is fontolóra vették.

Az első vonal átadása


A Körmend-Zalalövő-(Őriszentpéter)-Muraszombat vasútvonalat, Zalalövő első vasútját végül 1906-ban adták át a forgalomnak.

A második vasútvonal terve


Ezt követően megkezdődött a 24,6 km hosszú Zalalövő-Zalaegerszeg vonal építése is. Barthalos István benyújtotta kérelmét, amit a megye 1907. május 13-i közgyűlése törzsrészvények ellenében, km-ként 6.000 koronát számítva elfogadta. Kikötésnek megjelölte, hogy a két vonalon közlekedő vonatoknak Zalalövő állomáson csatlakozást kell biztosítania a vasúttársaságnak. A megye továbbá felhívta az érintett települések figyelmét, hogy erejükhöz mérten anyagilag is támogassák az épülő vasútvonalat, továbbá, hogy ne takarékoskodjanak ezen a beruházáson, mert ha így nem lesz vasútállomásuk, és gazdasági érdekeiket sem tudják akkor érvényre juttatni. 1911. március 6-án a zalalövői képviselő-testület törzsrészvények ellenében 12.000 korona támogatást szavazott meg az Egerszeg-Lövői vonal megépítésére. A támogatás feltételeként a község azt kérte, hogy a vasutat a Zala folyó völgyében vezessék.
Ezekben az években Zalalövő teljes mértékben a vasút felé orientálódott. Minden felértékelődött, ami a vasút közelében feküdt. 1909-ben rendbehozták a vasútállomásra vezető utat.

Zalapatakalja álláspontja a zalaegerszegi vonalról


Zalapataka állásfoglalása a Zalalövő-Zalaegerszegi vasútvonalat illetően már nem volt ennyire egyértelmű. Barthalos István 6.000 korona támogatást kért tőlük, a képviselő-testület 1912. július 28-án 4.000 koronát helyezett kilátásba, azzal a feltétellel, ha Zalapataka vasúti megállóhelyet kap. Ez a lakosságot is foglalkoztatta, ezért rendkívüli közgyűlést hívtak össze ennek ügyében 1912. augusztus 15-re. Barthalos a közgyűlésen felsorolta a támogatás mellett szóló érveket, majd szavazás kezdődött, ahol mellette és ellene is ugyanannyian szavaztak, ekkor a községbíró szavazata a döntő. A községbíró nemmel szavazott, azzal az indoklással, hogy a megállóhely építését a község óhajtja ugyan, de a Körmend-Zalalövői vasút támogatásához felvett hitel törlesztése a pótadót annyira megemelte, hogy újabb terheket óvatosságból már nem mernek vállalni.

A megálló nagyon kell


A megállóhely létesítését szorgalmazók azonban nem nyugodtak bele a vereségbe, akik egyúttal a megye azon álláspontjával értettek egyet, hogy takarékoskodni bármin lehet, csak a vasúton nem. 1912. szeptember 14-én az ügyet újból napirendre tűzték. Barthalos István ekkor vasúti őrház építése és törzsrészvények ellenében ekkor már csak 4.000 korona támogatást kért. A név szerinti szavazásnál az anyagi megfontolások most már háttérbe szorultak, és nagy többséggel megszavazták, és kikötötték, hogy a vasúttársaságnak a Csekéki malomhoz vezető útnál egy megállóhelyet és őrházat kell létesítenie (ez a mai Zalapatakalja megállóhely). A pénz előteremtésére 10 év alatt törlesztendő kölcsönt vesznek fel. A megálló melletti legfőbb indíték valójában az volt, hogy a megálló létesítésétől a patakiak az annak közelében lévő közbirtokossági kocsma forgalmának és értékének növekedését várták. Azt várták, hogy így nagyobb bérért lehet a vendéglőt kiadni, és a többlet a kölcsön törlesztőrészletét fedezni fogja. A kereskedelemügyi miniszter azonban közbeszólt, és Zalapatak számára a kölcsön felvételét nem engedélyezte, mondván, hogy már így is nagy pótadóval van terhelve a lakosság.
A megállóhely azonban ezalatt 24.000 koronás költségből felépült. Barthalos István persze megpróbálta a megígért pénzt behajtani, és azzal fenyegette a községet, hogy a megállót megszüntetik, és az épületet vasúti lakássá alakítják át, ha a község nem fizeti ki a 4.000 koronát.
A pénz megszerzésére vonatkozóan több javaslat is előkerült. Az egyik legésszerűbb az volt, ha a 4.000 korona rövid lejáratú kölcsönt hosszú, 50 éves törlesztő időre veszik fel. A község azonban semmilyen módosítást nem fogadott el, hiszen a helyzet tulajdonképpen kedvező volt számára. Az fizetéstől eltiltó kereskedelemügyi miniszteri leirat éppen jókor érkezett: a megálló már elkészült, viszont fizetnie így nem kellett, és akárhányszor jelentkezett a vasúttársaság a követeléssel, a község mindig elővette a leiratot és kijelentette, hogy nem tehet semmit.

Az első vonat Zalaegerszeg felől


Mindeközben a Zalaegerszeg-Zalalövő vonal elkészült, és 1913. október 8-án reggel 8.45 indulással végiggördült az első vonat. S hogy Zalapatakalján végül is megállt-e, arról nem beszélnek a források, de ha megállt, ha nem, közlekedésével a vonal mellett fekvő községek távolsága nem csak valóságban, de képletesen is csökkent, a vonat összekötötte őket egymással, gazdasági, társadalmi, szellemi felemelkedésük lehetősége megsokszorozódott.

Forrás: Molnár András: Zalalövő története - az ókortól napjainkig, 1998. ISBN 963 03 5378 4 [pdf]

Dél-Dunántúli Kéktúra bélyegzőhely.

Szelvénykő 228 Az egykor Körmend-muraszombati HÉV vonal
Szelvénykő 0 Zalalövő (0) – Andráshida (167) – Andráshidai elágazás (208/0) – Zalaegerszeg (40) (Mesekönyv I. 2002, 11. mód. [2009] szerint)
KÖFI-központ . Hozzá tartozik:Zalacséb-Salomvár,Zalalövő,Pankasz-Mrh.
Megnyitás dátuma 1906.12.24.
Régi képek - Zalalövő

A régi képeslapon az eredeti, HÉV III. osztályú állomásépület látható (forrás: Kubinszky Mihály gyűjteménye)
 
A régi felvételi épület a '80-as években.
  Feltöltötte: Baranyai Dezső

Zalalövő régi állomásépülete. Forrás: darabanth.hu
 
Az állomás épülete régen.Forrás:Korabeli képeslap
  Feltöltötte: Kebelei György

Zalalövő egykori állomás.
Fotó: Phil Richards
Forrás: Vasútmánia blog facebook oldala
  Feltöltötte: Faltusz Csaba
Dátum: 1993.02.10.

Biztosítóberendezés átadása a felújított Zalalövő állomáson
Forrás: Vasutas Hírlap, 2002. április 16.
Fotó: Tüttő Tibor
  Feltöltötte: Vekker András
Dátum: 2002.03.22.

Biztosítóberendezés átadása a felújított Zalalövő állomáson
Forrás: Vasutas Hírlap, 2002. április 16.
Fotó: Tüttő Tibor
  Feltöltötte: Vekker András
Dátum: 2002.03.22.Képtár - Zalalövő


Fotó: Tóth Márton
Bzmot 180 Zalalövő.
Fotó: Antal Zoltán
Dátum: 2007.10.06.
Az állomás kerékpártárolója.
Fotó: Bodroghelyi Ábel
Dátum: 2008.04.11.
A felvételi épület a vágányok felől.
Fotó: Bodroghelyi Ábel
Dátum: 2008.04.11.
A felvételi épület utcafrontja.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
Az épület előtt parkoló és buszmegálló.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
Váróterem, mellékhelyiségek.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
Pénztárak, kijárat a vágányokhoz.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
A felvételi épület a vágányok felől nézve.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
Szelvénykő a felvételi épülettel átellenben.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
Pillantás a peronról a vonal kezdőpontja, Celldömölk felé.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
Pillantás a peronról az országhatár felé.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
Útban a végpont felé.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
Távműködtetésű kapcsolókert.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
A raktárépület utcafrontja.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
Oldal- és homlokrakodó.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
Árufeladás van.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
Emléktáblák a vonal felújításáról a felvételi épület falán.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
Hangulatos kis park a felvételi épület mellett.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
Útátjáró a kezdőponti oldalon.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
Pillantás az átjáróból a nyílt vonal felé. Balra Körmend, Jobbra Celldömölk felé.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
Pillantás az átjáróból az állomás belseje felé.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
Kezdőponti váltókörzet.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
Váltófűtés.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
Pft. épület.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
A körmendi vonal itt keresztezi a Kossuth Lajos utcát.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
Tovább Körmend felé.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
Bzmot 271, Zalalövő. A kép bal szélén a régi felvételi épület.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
A régi felvételi épület utcafronti része. Lakott és remek állapotnak örvend.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
A pálya felőli homlokzat.
Fotó: Sándor Antal
Dátum: 2012.09.17.
Fotó: Füzy-Molnár Zoltán.
Dátum: 2014.10.24.

 
Hozzászólások:
 
Ha te is szeretnél hozzászólást küldeni az állomáshoz, kattints ide: hozzászólás küldése
Az elküldött hozzászólás kizárólag ennél az állomásnál jelenik majd meg.
Az oldal szerkesztőjének küldendő üzeneted ne ide írd, azt továbbra is Gyorsüzi formájában
egyenesen a szerkesztőnek címezd.
Hozzászólások


pumpolini
e-mail: liqui.kukac.citromail.hu
elfogadott hozzászólás 20018
2011.01.21 19:30.44
A 22-es vonal átadási dátuma:

"...22. Körmend - Zalalövő (22,3 km) 1907. 06. 25.."

http://somogyivasutak.hu/

Lennon15
e-mail: kispiros093.kukac.citromail.hu
elfogadott hozzászólás 15998
2010.02.10 18:32.56
Az állomáson mindenütt van már felsővezeték.

Lennon15
e-mail: kispiros093.kukac.citromail.hu
elfogadott hozzászólás 15996
2010.02.10 18:29.53
Ma már megismételhetetlen pillanat: hármaskereszt Zalalövőn. Az első vágányon a körmendi, a második vágányon a hodosi, a harmadik vágányon pedig a zalaegerszegi személyvonat áll.

Lennon15
e-mail: kispiros093.kukac.citromail.hu
elfogadott hozzászólás 15994
2010.02.10 18:25.27
Az állomásépület utcafronti oldala.

Lennon15
e-mail: kispiros093.kukac.citromail.hu
elfogadott hozzászólás 15993
2010.02.10 18:23.53
A tetőből kiemelkedő kis torony belülről.

Lennon15
e-mail: kispiros093.kukac.citromail.hu
elfogadott hozzászólás 15992
2010.02.10 18:22.36
A mostani állomásépület. Nagyon szép! Tiszta, a WC is kultúrált(kulcsra van zárva, a kulcs a pénztárostól elkérhető.)

Lennon15
e-mail: kispiros093.kukac.citromail.hu
elfogadott hozzászólás 15930
2010.02.07 19:40.39
Az állomáson hagyományos jegykiadás van. Kéregjegy is kapható.

Az épület nagyon szép kívül-belül. A WC is normális állapotú.

atis
e-mail: kissattila975.kukac.gmail.com
elfogadott hozzászólás 9864
2009.02.11 21:05.49
Sziasztok!A régi őrségi vasútról és a szép régi épületekről mikor lesznek fent képek? És a régi épületek jelenlegi állapotáról? a nagyrákosi épületet mutatta egykor SINKÓ LÁSZLÓ ,mikor mentek a kék túrán évekkel a megszüntetés után.Vajjon most,hogy nézhet ki a ház, ha még egyáltalán meg van? Még egy kérdés: Mikor volt pontosan az utolsó üzemnap, mi közlekedett akkor, BZ vagy AB , és ,hogy vannak-e erről képek?

szvdom
e-mail: szvdom.kukac.eet.bme.hu
elfogadott hozzászólás 7265
2008.10.18 13:31.22
Boba-Ukk-Zalaszentiván-Z.egerszeg-Z.lövő-Hodos vonalat

Erik777
e-mail: eriq678.kukac.freemail.hu
elfogadott hozzászólás 7259
2008.10.18 02:17.22
Melyik vonalat fogják villamsítani? A Szombathely-Nagykanizsa vonalat vagy a Hódosit?

Central
e-mail: kebelei.gyorgy.kukac.chello.hu
elfogadott hozzászólás 6752
2008.09.27 21:03.06
Személyvonat érkezik Zalaegerszeg felől.

Central
e-mail: kebelei.gyorgy.kukac.chello.hu
elfogadott hozzászólás 6750
2008.09.27 20:57.40
Villamosító munkagépek.

Central
e-mail: kebelei.gyorgy.kukac.chello.hu
elfogadott hozzászólás 6749
2008.09.27 20:55.26
A felállított oszlopok.

Central
e-mail: kebelei.gyorgy.kukac.chello.hu
elfogadott hozzászólás 6748
2008.09.27 20:53.00
Az állomás peronjai,és vágányai.Látványos szakaszban a villamosítás.

Central
e-mail: kebelei.gyorgy.kukac.chello.hu
elfogadott hozzászólás 6747
2008.09.27 20:49.40
Zalalövő felvételi épülete,2008.09.26.-án

eleem
e-mail: aspera.kukac.freemail.hu
elfogadott hozzászólás 1870
2007.12.03 15:52.23
Ic vonat érkezik Zalalövőre

Hozzászólás küldése ehhez az állomáshoz
Hozzászólások

Zalakomár

Zalaszentjakab

Zalaszentmihály-Pacsa

Zalaegerszeg-Ola

Zalapatakalja