Állomás kereső:
Állomások listája
Vasútvonalak listája


Képriportok
Cikkek
  Menetrend


Gyorsüzi
Minden jog fenntartva.
© 2024

Felhasználónév:

Jelszó:

Regisztráció
Apró igazítások a vonalszámozásban


2011.06.05. 23:13
Szente-Varga Domonkos [szvdom], Várkonyi Tibor [VT22]

Miután Szlovákia egykori magyarországi vasúthálózatának feldolgozásával végeztünk, és a vonalakat is felvettük az utolsó szálig, mégegyszer áttekintettük a soron következő romániai vonalakat. A számozásban találtunk még néhány kiigazítani valót, melyeket gyorsan rögzítettünk. Mialatt ezt a cikket készítem, már jócskán előrébb járunk, rövidesen meghirdetésre kerül az első romániai ütem is, amely Északnyugat-Erdély vonalait foglalja magába.


Az egész átszámozás gerincét két fővonal újragondolása alkotja. A román menetrendben a 300 Nagyvárad-Kolozsvár-Tövis-Segesvár-Brassó és a 400 Nagykároly-Nagybánya-Dés-Déda-Madéfalva-Brassó számokkal és viszonylatokkal szereplő vonalak egyfelől nagyon hosszúak, és nehezen kezelhetők, de ami még ennél is nyomósabb ok volt az átgondolásra, hogy csak részben vagy egyáltalán nem tükrözik a régi magyar fővonalak elrendezését.


730 és 740 vonalak

Ha kinyitja az ember mondjuk az 1943-as menetrendet - például mert éppen az van kéznél -, Margyarország keleti részének meghatározó ütőere, mely az Erdélyből visszaszerzett területeken húzódó számos vasútvonalat fűz fel magára, a Püspökladány-Nagyvárad-Kolozsvár-Dés-Déda-Madéfalva-Brassó vonal, melynek ráadásul ekkora már része a hatalmas erőfeszítések árán megépült Szeretfalva-Déda összekötőszakasz is.
Ezt a vonalat mi is egy-az-egyben szeretnénk követni. A mai román menetrendben a vonal legnagyobbrészt a 400-as számmal van lefedve, ezért választottuk a 740-es számot hozzá.
A Kolozsvár-Dés közötti szakasz is ehhez a vonalhoz kerül, így az eddigi 738-as vonalszám felszabadul.
A 730-as vonal lerövidül, mert Nagyvárad-Kolozsvár közötti szakasza átkerül a 740-es vonalhoz.

Így tehát az új vonalszámok:
740 Nagyvárad-Kolozsvár-Dés-Déda-Madéfalva-Brassó
730 rövidül: Kolozsvár-Apahida-Székelykocsárd-...
738 (üres)


A 770-es tartomány

A 740-es vonal átalakításával a Szatmárnémeti-Nagybánya-Zsibó-Dés szakasz szám nélkül maradt.
A Szatmárnémeti-Nagybánya viszonylatot nem csak a két világháború között, de 1920 előtt is külön kezelték a Nagybánya-Zsibó szakasztól. Ha már adott az újraszámozás lehetősége, mi is úgy láttuk, hogy követjük az egykori elrendezést.
A Szatmárnémeti-Nagybánya szakasz, folytatva egészen Felsőbányáig, egyben kezelve a 770-es számot kapta, míg a Nagybányától délre, Zsibóig tartó szakaszt, mint egy újabb egységet, a 771-es számmal rögzítettük.
Az újszámozás előnye - azontúl, hogy jól követi az egykori magyar felosztást - hogy ezen vonalak környezetében így szintén meg tudott valósulni, hogy az egy számtartományon belüli vonalak földrajzilag egy csoportban helyezkedjenek el. Eddig csak néhány vonal tartozott a 770-es vonalak csoportjába. A most létrehozott 770 és 771-es vonalak jól is illenek ide, és egyben gerincét is képezik a 770-es csoportnak.

770 Szatmárnémeti-Nagybánya-Felsőbánya
771 Zsibó-Sülelmed-Nagybánya
740b (üres)

Hogy a számozáscsoport még teljesebb legyen, a környék néhány apróbb vonalainak számozását is igazítottuk, az alábbiak szerint:

740c -> 771a Sülelmed-Szilágycseh
740a -> 774 Nagybánya-Alsófernezely

767 -> 777 Szatmárnémeti-Bikszád
763 -> 773 Székelyhíd-Szilágysomlyó-Sarmaság

Valamint átírtuk a 762-es vonal számát is, melynek viszonylata meghosszabbodott, a 740-es vonal átszervezésével felszabadult Zsibó-Dés viszonylattal növekedve az alábbi lett:
762 -> 772 és módosul: Nagykároly-Zilah-Dés

A Szálva-Majszin-Visóvölgy vonalat kettébontottuk. Eddig sem gondoltuk maradéktalanul jó ötletnek egy szám alatt kezelni, de kényszerből mégis egy szám alá osztottuk be (az erősen túlzsúfolt 740-es csoportba). A 770-es csoport létrejöttével (mely földrajzilag nincs messze ettől a vidéktől) új lehetőség kínálkozott, így az megragadtuk: a vonalat a régi magyar felosztást jobban követve két részre bontottuk. A 749-es viszonylat alatt megmaradt a déli szakasz:
749 (rövidül) Szálva-Telcsi-Majszin
Míg az északi szakaszt új számmal szintén a 770-es csoport alá vettük fel:
779 Visóvölgy-Majszin

Így ezzel Északnyugat-Erdély vonalai szépen csoportosulnak a 770-es tartományban.


Tízes számcsoportok erősítése

A régi számozás egy másik hibája, hogy a 740-es tartományban lévő vonalak nem egy földrajzi területre csoportosultak, hanem egész Erdélyen át, a 740-es vonal különböző pontjain kiágazó vonalainak gyűjtőcsoportja volt. Az új számozásban igyekeztünk erősíteni azt az irányt, hogy a tízes számcsoportok földrajzi területeket jelöljenek ki a térképen. Az előbb ismeretett 770-es számcsoport vonalain túl további csoportok nyertek újabb vonalakat, és vált ezzel ésszerűbbé a térkép a 740-es vonalláncolat átszervezésével, és a 740-es számcsoport ritkításával.

A 720-as csoport a délkelet-erdélyi vonalak gyűjtője. A Brassóból induló két zsákvonalat a fenti okok miatt változtattuk meg, és kerültek át a 720-as csoportba:

747 -> 723 Brassó-Zernest
747a -> 723a Brassó-Hosszúfalu

A 760-as számcsoport vonalai északkelet-erdélyben fekszenek, logikusnak tűnt itt is egy átszámozás:
748 -> 768 Kisilva-Óradna


Pusztahollód körüli átszámozások

Sikerült rálelni régebbi román menetrendekre, így néhány, már megszűnt vonal viszonylatszámát is sikerült megtalálni, ami nem csak az állomáslista összeállításában nyújt nagy segítséget, de van még néhány vonalunk, amelyek eddig (többek között a fenti okok miatt) nem számoztunk még be.
Ilyen vonal volt a nagyvárad-szombatsági is. A román számozáshoz, és egyben az egykori magyar viszonylatelrendezéshez igazított új számozásban a 736-os vonal körül jelentős változások történtek:
A Kötegyán-Pusztahollód vonalat 739-es szám alá tettük, és a 736-os vonal a Nagyváradtól Vaskohig tartó vonal kapta meg:

736 -> 739 (rövidül) Kötegyán-Pusztahollód

új vonalak:
736 Nagyvárad-Szombatság-Pusztahollód-Vaskóh
736a Szombatság-Biharborsod-Lunka Sprie


Új viszonylatok

Az áttervezéssel együtt igyekeztünk besorolni azokat a vonalakat is, amelyek az eddigi számozásból valamilyen oknál fogva kimaradtak.

A Brádtól Déváig tartó vasútvonal (mely Trianon után épült) eddig nem szerepelt a vonalaink között, így most ezt is felvettük, és számmal illettük:
721 Brád-Déva

Az első ütem kidolgozásának előkészületekor kapott számot az alábbi néhány vasútvonal is, immár követve az új, fent ismertetett elgondolást:

775 Gilvács-Erdőd-Nagysomkút
776 Szatmárnémeti-Szatmárlippa-Erdőd
776a Szatmárlippa-Szatmárhegy

És - most egy titkot árulok el - a második ütem kidolgozása is megkezdődött már, melynek kapcsán még több hiányzó vonalat láttunk el számokkal, melyeket szintén fel szeretnénk dolgozni:

733a Kötegyán-Nagyszalonta
736b [Nagyvárad]-Rontó-Püspökfürdő
738 Bánffyhunyad-kelecel
778 Dés-Désakna

733b Zimándújfalui szárnyvonal

Ez a két vonal pedig az egykor Gyuláról indult, határon is átnyúló kisvasúthoz tartozik, ezért nem kap új számot, hanem a régit használjuk és hosszabbítjuk meg eredeti célállomásáig.
486 (meghosszabbítás) Gyula-Dénesmajor-Nádasfalva-Simonyifalva (kisvasúti)
486b Nádasfalva-Ágya (kisvasúti)


Összefoglalás

Két nagy fővonal, jónéhány mellékvonal és több mint egy tucat új viszonylat hozzáadásával kezdtük el az erdélyi (romániai) vonalak feldolgozását. Úgy véljük, hogy a kialakított új számozási rendszer jobban átlátható lett.

Az átszámozások szemléltetésére készült az alábbi térkép, kékkel jelölve az átszámozáson átesett vonalakat:
Átszámozások

A régi, most lecserélt számozási rendszer itt tekinthető meg,
Régi számozás
míg az teljes vasúthálózat az új számokkal ide került fel:
Mostantól érvényes, új számozás

Mi pedig dolgozunk tovább, az első ütem Északnyugat-Erdélyt dolgozza majd fel, és előreláthatólag a napokban meg is hirdetjük az állomáslistákat.