Állomás kereső:
Állomások listája
Vasútvonalak listája


Képriportok
Cikkek
  Menetrend


Gyorsüzi
Minden jog fenntartva.
© 2024

Felhasználónév:

Jelszó:

Regisztráció
Bánk

2011.09.05. 22:38 - Tóth Márton [Pocok]
Bánk vasútállomása egy elvarázsolt hely, nem csak a vasútbarátok számára. Az állomás mélyen a hegyek között, a Börzsöny és a Cserhát határán, Bánk falu déli csücskében foglal helyet. Az állomásról kisvasút indul Felsőpeténybe az agyagbányába, ahonnan a kitermelt agyagot itt Bánkon, mint átrakó állomáson tették nagyvasútra. A kisvasút 2002-ben még üzemelt. Az átrakó állomás másfél-két emelet magasságban a nagyvasúti állomás felett helyezkedik el, hogy a csilléket kiborítva a gravitáció segítse a nyersanyagot a nagyvasúti kocsikba. Három vágánya van és hosszú rámpa vezeti fel a pályát a magaslatra. A nyomtáv 600 mm, és a vasút még ma is ép. A bánki kisvasúti végállomáson több csillét és tehervagonokat találtunk. A képen a nagyvasúti állomás felvételi épülete látható, jobbszélén a mellékhelyiség pici épülete. A főépület utasforgalmi részei zárva vannak, a többi helyiséget lakják.

A nagyvasúti állomás háromvágányú, középső, második vágánya az átmenő. Tekintve, hogy a Diósjenő-Romhány vonalon egy darab szóló Bz ingázik oda-vissza, vonatok találkozására (keresztezősédére) itt már nem kell számítani. Régen még tehervonatok indultak az átrakótól, mely a harmadik vágányon található. Így aztán szolgálat sincs az állomáson. Két alak bejárati jelzője folyamatos szabad jelzést mutat.

A felsőpetényi bányához vezető keskeny nyomközű vaspálya szintén Rétság irányába indulva hagyja el az állomást, többszáz méteren keresztül a nagyvasúti vágány bal oldalán együtthalad a sínekkel, majd az útátjáró után (a bejárati jelzőnél) elkanyarodik.
Az állomáson, valamint az állomás közelében még egy-egy vonali őrház található.

A képek és a leírás a 2005. november 1-i állapotot mutatják be.

Vissza a képriportokhoz

Bánk


A felvételi épület


Rétság (Diósjenő) irányába tekintünk, jobbra a felvételi épület, a kép bal szélén a kisvasút rámpája kezdődik, körülbelül mellettünk helyezkedik el az átrakó.


Vonali őrház az állomás után Rétság irányában


Az állomás az átrakóról


Kisvasúti csille alváz az átrakó alatt


Mellékhelyiség


A kisvasúti sínek középen futnak a fűben


A felvételi épület forgalmi irodájának bejárata be van falazva, váróterme be van zárva. Már a padra sem lehet leülni, hiányzik annak mindkét deszkája.


Az eredeti állomásnév táblát két sínszálra, mint tartórúdra erősítve láthatjuk.


A mellékhelyiség épülete és mögötte a felvételi épület az utca felől


A felvételi épület háta


Ez bizony romos.


Mellékhelyiség az utca felől


Személyvonat Diósjenő felé


Az állomás első váltója Rétság (Diósjenő) felől érkezve


A második vágányt egykor egy állomásközi váltó kötötte össze az első vágánnyal, az összeköttetést már elbontották, de nyomai a fel nem szedett talpfából remekül látszanak


A harmadik vágányon, mely az átrakóhoz vezet, már gyomirtók sem közlekednek. A kép a kisvasút rámpája mellől készült.


Érkezés Rétság felől


A felvételi épület


Az állomás három vágánya, látkép Romhány felé.


Felvétel az átrakóról, a vágányok Rétság felé vezetnek. Szemben az állomáson található őrház, jelenleg lila színű és szintén lakják. A távolban Bánk első házai láthatók.


Az őrház fentről az átrakóról


Az őrház


Íme az első igazi kép az átrakóról: Romhány felől érkezünk az állomásra, ekkor balkéz felől találjuk. A fent sorakozó teherkocsik (csillék) a fenti kivasúti állomás második (középső) vágányán várakoznak. A képen Rétság irányába tekintünk.


Az átrakó Romhány felőli vége: nyitott fedett raktér


Fent vagyunk az átrakó kisvasúti állomásán, a legszélső (harmadik) vágányon állunk, mely a nagy gaztól elsőre nem vehető ki könnyen. Mellettünk a csillék állnak a másodikon. Szemben a fedett félig zárt raktárszerűség előtt a vágányok összefutnak, kettő ütközőbakot találunk itt. A képen Romhány felé tekintünk


A szerelő berendezés, a vágányokkal párhuzamos irányban gördíthető


A nagyvasúti kocsik össztömegmérlege is az állomás harmadik vágányába van beépítve, ennek hídmérlegjelzője a fenti rakodó korlátjánál található.


Az átrakó képe nagyjából a felvételi épülettől, látkép Romhány irányába


A fenti átrakó kisvasúti állomásának belső vágánya, látkép a rámpa, avagy Felsőpetény irányába


A kisvasút rámpa teteje: itt kezdődik a kisvasúti átrakó állomás


Az átrakóba beépített nagyvasúti hídmérlegház


A hídmérleg a harmadik vágányban


A kisvasút vége Bánkon: kettő ütközőbak


Az előbbi képen látható ütközőbak ebben a félig zárt raktárban található: a gazban egyébként a három vágány váltókon keresztül összefut.


A két ütközőbak közül az egyik előtt mindkét szélső vágány belefut a középső, második vágányba. A három vágány csatlakozást egy váltóval oldották meg, mely a képen látható. Látkép Felsőpetény irányába a kisvasút legvégéből.


Most ismét a rámpa tetején állunk, a kép jobbszélén a rámpán levezető kisvasúti vágány látható, sajnos a gaz miatt nehezen látszik, a felvételi épület pedig itt, a váltókörzet mellett helyezkedik el.


A rámpa lejtője (látkép a rámpa tetejéről)


A rakodó váltóját még lehet kezelni


Felfelé haladva a rámpán az átrakóhoz közeledve. A képen látható, hogy az átrakón álló kocsikat vágányzáró sorompóval biztosítják az esetleges legurulás ellen.


Ismét lent vagyunk a nagyvasúti állomáson. A harmadik vágány mellett egy különleges szerkezetre lettünk figyelmesek, mely a kép jobb szélén látható. Ez a csörlő szerű berendezés valószínűleg az átrakó alatt sorakozó nagyvasúti tehervagonok rövid távú mozgatására volt alkalmas, ezzel meg tudtak spórolni egy tolatómozdonyt, amikor a szerelvényt 100m-rel odébb kellett húzni, hogy a többi kocsit is megtölthessék, amelyek egyszerre nem fértek oda a rakodó alá.


A csörlőt villanymotor hajtotta


A kisvasúthoz tartozó egyéb épületek


A kivasúta, leérve a rámpáról, bal kéz felől egy kiágazás csatlakozik be. A képen előre Rétság, avagy Felsőpetény található


A rámpa kezdete (Romhány felé tekintünk, balra a nagyvasúti állomás látszik)


A rakodó alatt a nagyvasúttal egyszintben is találunk egy keskeny nyomközű vaspályát, mely a fenti sínekkel párhuzamos, és a rakodó pillérjei alatt vezet végig, azonban nincs csatlakozása a kisvasúthoz. (Rétság felé tekintünk)


A vaspályán egy kocsi alváza négy kerékkel megtalálható


Az utolsó pillér után ez a kanyar védi meg a mögötte lévő raktárt, hogy a vasúti kocsi túlszaladjon és berohanjon a raktárba.


Ugyanis a kanyar után a pálya nekivezet a domboldalnak


Az előző kép szemből


Alámosás vagy áteresz a pillérek alatt húzódó vaspályában: kint már a rakodóhoz tartozó nagyvasúti sín látszódik.


Még egy kép a kanyar-végződésről


A rakodó mögött ezt találjuk


A nagyvasúti állomás Romhány felőli váltókörzete: balra az első vágány, középen a második, jobbra a harmadik (vágányzáró sorompóval védve).


Romhány felé ezt látjuk. Háttal a szabad jelzést mutató bejárati jelző


A nagyvasúti állomás második vágányából egykor volt, állomásközben kiágazó váltó talpfái deresen. Látkép Rétság (Diósjenő) irányába.


Rétság felé így indul a pálya. A jelző a közeli útátjáróban működő fénysorompóról ad visszajelzést a mozdonyvezető számára


Érkezés Bánkra Rétság felől: a kanyar után kezdődik az állomás


Az ív belső oldalán a zöld fűben velünk együtt fut a kisvasúti sínpár is, a töltés azért így is jól kivehető


Nagyvasúti és kivasúti vágány (a kisvasúti az ív belső oldalán a fű alatt). Látkép Rétság felé elhagyva az állomást


Vonali őrház melléképülettel a Rétság felőli bejárati jelző mellett


Ezt az őrházat is lakják, jó állapotát ennek köszönheti


Az őrház az útról


Az őrház hátulról: jellegzetes vaslépcső vezet hátul a padlásra


Az őrház egyik melléképületében van a vonali telefon és a közúti átjáró biztosítóberendezése. Az átjáróban a kisvasút és a nagyvasúti is keresztezi a közutat, ezért komplexebb biztosítóberendezést igényel.


Itt látjuk az útátjáró helyzetét is: a nagyvasúti keresztezés jól látszik, a kisvasúti sínek jobb oldalt haladnak, a szemafor (Bánk bejárati jelzője) és a mellette álló lámpaoszlop között haladnak a fűben. Balra az őrház és melléképületei találhatók. A képen Bánk előtt járunk Rétság (Diósjenő) felől közeledve


A nagyvasúti nyíltvonali pálya Bánkról Rétság felé


Nyíltvonali pálya


A közúti átjáró fentről: a képen jól látszik a kisvasút vágánya is. A vágányok Bánk irányába vezetnek


A közúti átkelő a másik oldalról: Rétság felé tekintünk


Személyvonat halad el Bánkról Romhány irányába, látkép a harmadik vágányról. Az állomás alig néhány száz méter hosszú, azonban így is több mint egy perc, míg a vonat eltűnik az állomás végén látható kanyarban. A megengedett maximális sebesség a vágány rossz állapota miatt az egész vonalon 20 km/h.


Szóló Bz a Romhány felőli váltókörzetben. Látkép Romhány felé


Itt pedig már a kocsi visszafelé érkezik Romhányról, háttérben látszik az átrakó is.


A vonat elhalad az átrakó előtt


Bánk


Személyvonat az állomáson


Az állomás környezete: kellemes erdei házak hangulatát idézik. Sajnos némelyikük elhagyatottVissza a képriportokhoz
Főoldalra