Állomás kereső:
Állomások listája
Vasútvonalak listája


Képriportok
Cikkek
  Menetrend


Gyorsüzi
Minden jog fenntartva.
© 2024

Felhasználónév:

Jelszó:

Regisztráció
Újratervezett vonalszámok a Délvidéken


2011.01.13. 00:22
Szente-Varga Domonkos [szvdom]

Az eredeti nagy-magyarországi számozástervhez képest, amit a kezdetekkor meghirdettünk, kaptunk egy jobb javaslatot számozásra. Az észrevétel abból állt, hogy ha igazán akarunk a számokban hasonlítani a ma is használt külföldi vonalszámokhoz, akkor Szerbia és Horvátország nem lehet egy tartományban, mert mindegyik nagyjából 1 és 60 közötti számokat használ, és emiatt sok helyen keletkezik ütközés.


A probléma feloldásaképpen szétválasztottam Szerbia számozási tartományát a többi ötszázas vasútvonaltól. Míg Horvátország, valamint Szlovénia és Ausztria történelmi magyarországi vonalai (az utóbbi kettőből alig van néhány) maradtak az 500-599 közötti tartományban, addig Szerbia érintett vonalai átkerültek a 800-as tartományba. Így szellősen maradt hely mind a horvát, mint a szerb területen lévő egykori magyar vasútvonalak besorolására, és az új számozás nagyon jól követi a mai számozásokat.


A megoldás részletei

A vonalak döntő többségénél a viszonylatokhoz nem nyúltunk, csak átszámoztuk a vonalat. Ebből hosszú listát írhatnék, de nem teszem, akit érdekel, töltse le a régi számozást és az újat (lásd lejjebb) és hasonlítsa össze. A horvát vonalak új számokat kaptak az 500-as tartományból, míg a szerb vonalak értelemszerűen a 800-asból.
Az osztrák vonalak számozása nem változott, a szlovén vonalaknál egyetlen változás történt: az eddig 523 számot viselő Rédics-Alsólendva-Csáktornya vonalat hozzákapcsoltam a meglévő magyar szakaszhoz, és így az a következő viszonylatra bővül az új terv szerint:
 23 Zalaegerszeg-Rédics-Alsólendva-Csáktornya

Az alábbi nyolc vonal esetén a viszonylatokban is történt módosítás.

Az első három vonal négy új vonalként lett megszámozva, melyek jobban tükrözik a mai számozást, de nem darabolják fel az egykori viszonylatokat.
régi viszonylatok:
 510 Sziszek-Zágráb-Zapresic-(Zidani Most felé)
 540 Szabadka-Zombor-Szond-Újgombos-Dálja-Borovo- Vinkovci - Strizivolja-Vrpolje - Brod
 555 Sziszek-Caprag-Sunja-Jasenovac- Novska - Újkapela-Batrina - Brod
új viszonylatok helyette:
 510 Zágráb-Zapresic-(Zidani Most felé)
 820 Szabadka-Zombor-Szond-Újgombos-Dálja-Borovo-Vinkovci
 540 Novska - Újkapela-Batrina - Brod - Strizivolja-Vrpolje - Vinkovci
 550 Zágráb-Sziszek-Caprag-Sunja-Jasenovac-Novska

Az 526 Zombor-Hódság-Gajdobra-Újvidék vonal két új viszonylatként jelenik meg az új tervben:
 821 Gombos-Hódság-Gajdobra-Újvidék
 826 Zombor-Hódság

Ezt a két vonalat:
 560 Nagykikinda-Karlova-Nagybecskerek
 562 Nagybecskerek - Antalfalva - Pancsova-Józsefváros
összevontam:
 840 Nagykikinda - Karlova - Nagybecskerek - Antalfalva - Pancsova-Józsefváros

Itt pedig átcsoportosítás történt, a régi vonalakból
 563 Zsombolya - Módos - Torontál-Szécsány - Nagybecskerek
 565 Torontál-Szécsány - Bóka - Versec
ezek az új viszonylatok születtek:
 845 Zsombolya - Módos - Torontál-Szécsány
 843 Nagybecskerek - Torontál-Szécsány - Bóka - Versec

Három új viszonylatot pedig felvettem, ami a korábbi tervből kimaradt:
 535 Barcs-Verőce
 548 Vinkovci-Gunja
 549 Vinkovci-Zupanja


Letöltés

Talán a változások felsorolása helyett egyszerűbb egészében az új tervet megnézni. A meglévő terv módosításából létrehozott, teljes számozási terv, térképpel itt tekinthető meg:

Vasútvonalak számozása
Nagy-Magyarország térképe a tervezett vonalszámokkal

A régi tervet a Nagy-Magyarország projekt: bevezető cikkben megtaláljátok, ha valakit érdekel.


Meghirdetés, életbelépés

A mostani tervet a szokásokhoz igazodva ismét egy hetes vitára hirdetem meg a Fórumban. Amennyiben nem érkezik olyan észrevétel vagy ötlet, ami indokolná, hogy az új tervet ne vezessük be, az egy hét leteltével automatikusan érvényre lép, és ezek alapján fogunk továbbhaladni a vasútvonalak felvételével, de erről majd úgy is fogunk még írni.
Addig pedig, hogy ne teljen haszontalanul az idő, kidolgozzuk a szlovén és osztrák vonalak állomáslistáját, de erről majd (hamarosan) egy következő cikkben írok részletesen.